INSTALACJA I KONFIGURACJA
SERWERA DHCP

CZ.1 - INSTALACJA SERWERA DHCP

Proces instalacji został przeprowadzony z poziomu konsoli przy użyciu programu YaST. W przypadku gdy mamy uruchomione środowisko graficzne (Gnome, KDE, itp.) możemy je wyłączyć wciskając klawisze ALT(lewy)-CTRL[prawy)-BkSPCE jednocześnie.

klawiatura

DHCP czyli Dynamic Host Configuration Protocol - protokół dynamicznego konfigurowania węzłów. Każdy komputer w sieci posiada swój unikalny adres IP. Serwer DHCP przydziela automatycznie komputerom w sieci dane niezbędne aby komputery te mogły ze sobą się komunikować. Dane te to adres IP, maska sieci, adres IP bramki do internetu, adres IP serwera DNS. [Szerszy opis DHCP]

W systemie Linux SuSe 10.2 lub 10.3 serwer DHCP znajdziemy na płytce z dystrybucją lub w internecie. Uruchamiamy SuSe i logujemy się jako użytkownik root.

login root - suse 10.2 konsola

Po poprawnym zalogowaniu mamy dostęp do systemu

Poprawne zalogowanie do systemu Suse 10.2

Wpisujemy polecenie i potwierdzamy Enterem.

Do poruszania się miedzy oknami i w ich obrębie używamy klawiszy TABULACJA, strzałek , Enter. Odszukujemy opcję:

Yast - Oprogramowanie - Zarządzanie

Wciskamy Enter. Po chwili Instalator wyświetli dostępne oprogramowanie. Klawiszem tabulacji podświetlamy na żółto opcję "Szukaj" i wciskamy Enter.

Oprogramowanie linux Suse

W oknie wyszukiwania wpisujemy :

Tabulacją podświetlamy opcję O.K i wciskamy Enter.

YaST-wyszukiwanie pakietów

Instalator znalazł pakiety w których występuje ciąg znaków "dhcp". Za pomocą tabulacji podświetlamy następujące pakiety:

YaST - dhcp-server

Gdy podświetlimy dany pakiet na żółto należy wcisnąć klawisz Enter aby przy pakiecie pojawił się znaczek "plus" co oznacza że chcemy zainstalować ten właśnie pakiet. Po dokonaniu wyboru przechodzimy tabulacją na opcję "Akceptuj" i wciskamy Enter.

W celu rozwiązania problemów z zależnościami miedzy pakietami instalator musi dokonać odpowiednich zmian. Tabulacją przechodzimy na "O.K" i wciskamy Enter.

YaST - instalacja DHCP

Następuje instalacja oprogramowania. W razie potrzeby instalator poprosi nas o włożenie odpowiedniej płytki do napędu CD/DVD

YaST - konfiguracja poinstalacyjna

Po instalacji następuje konfiguracja poinstalacyjna. Gdy dobiegnie końca instalator wyświetli komunikat czy chcemy instalować inne oprogramowanie. Zaznaczamy opcję [Nie]. Skończyliśmy instalację pakietów serwera DHCP. Teraz należy dokonać jego konfiguracji.

(Cz.2) Konfiguracja serwera DHCP

Jeśli macie jakieś uwagi lub niejasności Zapraszam serdecznie na forum dyskusyjne

 


Tu kupisz tani dysk.

Przenośne odtwarzacze MP3
Tanie odtwarzacze MP4
Tu kupisz tanio legalny system

Jesteś na stronie Główna - Instalacja serwera DHCP