Konfiguracja Windows 98

MS-DOS konfigurowany jest za pomocą pliku CONFIG.SYS w którym znajdują się wszystkie polecenia ładujące sterowniki potrzebne do prawidłowego działania systemu. Windows 98 też posiada taki plik a jest nim system.ini. Plik system.ini można tak jak i CONFIG.SYS otworzyć za pomocą Notatnika i dokonać w nim potrzebnych wpisów.

Często pojawia się pytanie jak ustawić optymalnie plik wymiany (swap). Jednoznacznej odpowiedzi nie ma. Zaleca się aby wynosił on 2,5 razy pamięć RAM. Jednak przy 32 MB RAM'u reguła ta może się nie sprawdzić przy uruchamianiu gier lub programów do obróbki grafiki bo są to aplikacje bardzo pamięciożerne. Osobiście uważam, że aby wszystko grało suma pamięci RAM'u i pliku wymiany powinna wynosić około 300-350 Mb. Po za tym powinna być określona minimalna wielkość pliku wymiany bez maksymalnej. Aby tego dokonać należy zredagować plik system.ini. W tym przypadku interesuje nas sekcja [386 enh].

[386Enh]  
device=*VCD  
ebios=*ebios  
woafont=dosapp.fon  
device=*dynapage  
device=*vpd  
device=*int13  
device=*enable  
keyboard=*vkd  
display=*vdd,*vflatd  
ConservativeSwapFileUsage=1 Wpis ten powoduje, że system windows będzie używał swapa dopiero przy 70% zajętości RAM'u
mouse=*vmouse  
Paging=on  
MinPagingFileSize=200000 Wpis ustawia minimalną wielkość pliku wymiany wartość podana w kilobajtach (jakieś 195 MB)
PagingDrive=C: Plik wymiany (swap) na dysku C
LocalLoadHigh=1 Powoduje że plik command.com ładowany jest do pamięci górnej.
PageBuffers=32 Rezerwacja buforów dyskowych. Można podać wartości od 1 do 99
 

Tu kupisz tanio legalny system


Jesteś na stronie Główna - Windows - Konfiguracja