Skracamy Menu "START"

Klikając lewym przyciskiem myszki na otwieramy takie oto "Menu":

Z menu tego możemy usunąć takie pozycje jak: 

     - jeśli nie korzystamy ze spisu adresów internetowych ukrytego pod tą nazwą,

   - nie chcemy aby niepowołane osoby miały łatwy dostęp do naszych osobistych dokumentów,

      - jesteśmy jedynymi użytkownikami komputera i możemy spokojnie obejść się bez tego polecenia.

Usunięcie tych elementów w zwykły sposób nie powiedzie się ponieważ kliknięcie na którykolwiek z jego składników prawym przyciskiem myszki nie przyniesie rezultatów. To znaczy spodziewane polecenie nie pojawi się. 

Usunięcia niepotrzebnych elementów możemy dokonać poprzez zredagowanie "Rejestru systemowego".

Przed modyfikacją Rejestru Windows należy zrobić jego kopię zapasową.

Jeśli kopia rejestru jest już gotowa możemy zabrać się do pracy.

Klikamy na następnie na . Pojawi się okienko, w które wpisujemy

klikamy na .

Po kilku sekundach pojawi się okno edytora rejestru. Właśnie za jego pomocą dokonamy zmian.

Klikając na znaki przy nazwach rozwijamy klucze rejestru:

,,,, i . Następnie klikamy raz na lewym przyciskiem myszki tak aby folder się otworzył.

Z menu edytora wybieramy:

.

W prawej części edytora rejestru pojawia się nowa podświetlona na niebiesko pozycja:

.

W zależności, które podmenu chcemy usunąć z menu w podświetloną na niebiesko pozycję wpisujemy odpowiednią nazwę i potwierdzamy przyciskiem "ENTER".

     - NoFavoritesMenu

   - NoRecentDocsMenu

      - NoLogOff

Jeśli chcemy usunąć więcej niż jedną pozycję należy oczywiście utworzyć osobny klucz dla każdej z nich.

Należy zwrócić uwagę na to aby przy wpisywaniu nie używać klawisza "SPACJI".

Teraz klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszki na nowo utworzony wpis. Pojawia się okienko:

.

W pole wpisujemy 1. (Oryginalnie jest cyfra 0) Następnie klikamy na i zamykamy edytor rejestru klikając na . Aby zmiany w menu były widoczne należy zrestartować komputer.

Jeśli po jakimś czasie stwierdzimy, że brakuje nam podmenu, które usunęliśmy klikamy dwukrotnie na odpowiednią nazwę i w pole zamiast 1 wpisujemy 0.

Tu kupisz tanio legalny system


Jesteś na stronie Główna - Windows 98 - Sztuczki - Skracamy menu "Start"