A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Spis wyrażeń na literę K

  1. Karta pamięci
  2. Karta sieciowa
  3. Katalog
  4. Klucz rejestru
  5. Kontener
  6. Kopia zapasowa
  7. Krążek CD-RW

Klucz rejestru

Rejestr systemu operacyjnego Windows ma postać hierarchiczną, podobną do ułożenia katalogów na dysku twardym. Odpowiednikiem tych katalogów w Rejestrze są klucze, które zawierają zwykle kolejne klucze. W nich zaś znajdują się konkretne wartości.spis wyrażeń


Kopia zapasowa

Duplikat zawartości pojedynczego pliku, programu czy też całego dysku tworzony bądź to na potrzeby archiwizacji danych, bądź też ze względu na bezpieczeństwo, na wypadek gdyby oryginał miał ulec uszkodzeniu lub całkowitemu zniszczeniu. Kopie zapasową tworzy się na różnych nośnikach, takich jak dyski twarde, taśmy magnetyczne, płyty CD.spis wyrażeń


Karta pamięci

Narzędzie służące do zapisywania, przechowywania i przenoszenia danych. Dane na takiej karcie zapisywane są w postaci elektronicznej.Spis wyrażeń


Krążek CD-RW

Odmiana płyty CD. Można na niej zapisać jeden raz dane używając do tego nagrywarki. Pojemność płyty waha się od 650 do 700 MB.


Katalog

Logiczna jednostka dysku twardego, która pomaga zorganizować znajdujące się na nim pliki. Może zawierać kolejne katalogi, zwane podkatalogami. W danym katalogu nie mogą znajdować się dwa pliki lub podkatalogi o takich samych nazwach.spis wyrażeń


Karta sieciowa

karta sieciowa (interfejs sieciowy, adapter sieciowy, network interface card, network adapter, NIC) - montowana w obudowie komputera osobistego karta rozszerzająca, umożliwiająca podłączenie komputera do sieci. K.s. jest zaopatrzona w rozpoznawany programowo niepowtarzalny numer, za pomocą którego komputer, w którym jest zamontowana, można zidentyfikować w sieci światowej.

 

Kontener

Agregat danych zawierający obiekty (być może różnych typów), udostępniający je w sposób kontrolowany, w szczególności ze sprawdzaniem poprawności odwołań.spis wyrażeń