Zbędne wpisy w Menu Dodaj/Usuń Programy

Instalując aplikację na naszym dysku twardym instalator dopisuje informację o danym programie w oknie Dodaj/Usuń programy. Kiedy chcemy z jakiś powodów od instalować program najlepiej właśnie zrobić do poprzez Dodaj/Usuń programy.

Dostać się do tego okienka możemy poprzez , , klikając na otwiera się okno, w którym mamy dostęp do ikony

Klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszki na nią otwiera się takie oto okienko.(rys.1)

rys.1

Jak widać na rys.1 w oknie zamieszczone są informację o zainstalowanym w systemie oprogramowaniu. 

Po odinstalowaniu jakiegoś programu informacja o nim powinna również zostać wymazana. Jednak nie zawsze tak się dzieje. Wpisy nie znikają z listy i w żaden sposób nie można ich usunąć. Powodem tego najczęściej jest źle od instalowana aplikacja. Kasujemy katalog z danym programem zamiast użyć deinstalatora. Niepotrzebne wpisy zaśmiecają nam tylko dane o naszym oprogramowaniu. Zaradzić temu można redagując rejestr

Przed modyfikacją Rejestru Windows należy zrobić jego kopię zapasową.

W tym celu klikamy na następnie na . Otwiera się nowe okno, w które wpisujemy

i klikamy na . Otwiera się edytor rejestru.

Kliknięciem na znak otwieramy następujące klucze , , , , , .

Po otwarciu ostatniego klucza kliknięciem na rozwinie się pełna lista zainstalowanych w naszym komputerze aplikacji. Odnajdujemy tę, której wpis chcemy usunąć. Klikamy prawym przyciskiem myszy na jej folder i wybieramy następnie potwierdzamy klikając na . Po tych czynnościach zamykamy edytor rejestru klikając na . Od tej pory niechciane wpisy nie będą już widoczne.

Tu kupisz tanio legalny system


Jesteś na stronie Główna - Windows 98 - Sztuczki - Zbędne wpisy w oknie Dodaj/Usuń programy