A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Spis wyrażeń na literę D

  1. DDR
  2. Defragmentacja
  3. Dysk twardy
  4. Dysk wirtualny
  5. Dyskietka rozruchowa
  6. Dżojstik
  7. Dźwiękowa karta

Dysk twardy

(dysk sztywny, dysk stały, hard disk) -  dysk magnetyczny w hermetycznej obudowie powszechnie używany w  komputerach osobistych typu IBM PC i w  komputerach przenośnych. (Nazwa „dysk stały”, czyli niewymienny, traci na aktualności, gdyż d.t. mogą być montowane w przenośnych kasetach). Pojemność d.t. wynosi od kilkuset MB do kilkuset GB. Ciekawym szczegółem konstrukcyjnym d.t. jest precyzja współpracy jego głowic z powierzchniami roboczymi; głowice unoszą się nad powierzchniami dysków w odległości około 0,0005 mm. Z tego powodu najmniejsze zanieczyszczenie grozi całkowitą awarią dysku. Mimo zabezpieczeń awarie takie się zdarzają. Można to polecić uwadze osób przechowujących na d.t. jedyne kopie ważnych danych. Pierwsze d.t. wyprodukowała firma IBM w 1973 r.; nazywano je  W i n c h e s t e r a m i.spis wyrażeń

Dyskietka rozruchowa (startowa)

Dyskietka najczęściej formatu 3,5". Zawiera programy umożliwiające rozruch komputera oraz programy diagnostyczne i naprawcze potrzebne do usunięcia awarii.spis wyrażeń


DDR

Nowy rodzaj pamięci SDRAM cechujący się dwukrotnie większą szybkością działania niż tradycyjne moduły.spis wyrażeń


Dżojstik

Urządzenie sterujące używane przede wszystkim w grach komputerowych. Na podstawie dżojstika umieszczone są przyciski kontrolne. Z podstawy wyrasta ruchomy pionowy drążek sterujący (zwykle wyposażony w dodatkowe przyciski), który użytkownik może odchylać od pozycji pionowej, z reguły w jednym z ośmiu kierunków.spis wyrażeń


Dysk wirtualny

(dysk elektroniczny, RAM-dysk, virtual disk, electronic disk) – programowe lub sprzętowe odwzorowanie działania dysku magnetycznego w ulotnej pamięci półprzewodnikowej. W przypadku zainstalowania d.w. w pamięci operacyjnej komputera jego zawartość ginie wraz z odłączeniem zasilania. W komputerach przenośnych d.w. może być zasilany osobną baterią.spis wyrażeń


Defragmentacja

(defragmentation) – 1. zlikwidowanie  fragmentacji zewnętrznej przez połączenie wszystkich nieużytków w jeden obszar w pamięci; 2. algorytm połączenia bloków pliku, rozrzuconych w różnych miejscach dysku, w jeden ciągły obszar. D. odniesiona do całej strefy dyskowej może trwać dziesiątki minut. Po zabiegu d. operacje dyskowe działają szybciej, jak również odzyskuje się możliwość rezerwowania większych obszarów w pamięci.spis wyrażeń


Dźwiękowa karta

(sound board) karta rozszerzająca umożliwiająca generowanie przez komputer dźwięków, odtwarzanie muzyki, zapamiętywanie głosu z mikrofonu itp.; spis wyrażeń