A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Spis wyrażeń na literę A

  1. Adres IP
  2. Akcelerator
  3. AGP
  4. Aplikacja (program)
  5. ATAPI

Akcelerator 3D

Podzespół karty graficznej przeznaczony do szybkiego przetwarzania grafiki trójwymiarowej.

AGP

Ang. Accelerated Graphicd Port - przyspieszony port grafiki. Rodzaj gniazda rozszerzeń do szybkiego przesyłania danych pomiędzy procesorem a kartą graficzną.

ATAPI

Sposób komunikacji pomiędzy komputerem a podłączonymi do niego urządzeniami takimi jak Np. CD-ROM

Aplikacja

Ciąg poleceń dla komputera zapisany w pliku wykonywalnym. Program wykonuje konkretne zadania. Przykładem programu jest Np.: edytor tekstu, edytor grafiki a także system operacyjny naszego peceta, który jest programem nadrzędnym koordynującym pracę innych programów.

Adres IP

adres internetowy (adres IP, Internet Protocol address) - 32-bitowy adres wskazujący miejsce przeznaczenia pakietu IP gwarantujący uniwersalność (każdy komputer macierzysty może wysyłać pakiety do dowolnego innego komputera w sieci Internet), wydajne zagospodarowywanie przestrzeni adresowej oraz łatwość wytyczania tras. Są trzy klasy a.i.: A (dla bardzo dużych sieci), B (dla sieci do 255 komputerów) i C (dla pozostałych operatorów sieci); w sieci Internet istnieje również możliwość rozsyłania grupowego. Przydziałem A.i. zajmuje się Sieciowe Centrum Informacyjne NIC, w poszczególnych sieciach a.i. przydzielają administratorzy sieci. A.i. jest zazwyczaj zapisywany w postaci ciągu czterech liczb dziesiętnych (cztery oktety w 32-bitowym ciągu), np. 178.225.233.11 lub 110.21.74.6.