A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Spis wyrażeń na literę T

  1. Tablica alokacji (rozmieszczenia) plików
  2. Tapeta
  3. TCP/IP
  4. Tryb 3D
  5. Tuner telewizyjny

Tapeta

Element graficzny, który umieszczamy na pulpicie w celu uatrakcyjnienia wyglądu programu. Tapeta znajduje się zawsze w tle, tzn. przykrywają ją wszystkie inne elementy systemu, takie jak ikony, okna, programy itp.spis wyrażeń


Tryb 3D

Ang. 3 dimensional - trójwymiarowy. W grafice komputerowej: mający długość, szerokość w wysokość, ewentualnie tworzący wrażenie głębi (na przykład trójwymiarowy rysunek na płaskim przecież ekranie monitora). Efekt trójwymiarowości uzyskuję się, stosując techniki cieniowania obiektów, a także odpowiednią perspektywę.spis wyrażeń


Tablica alokacji plików

Struktura danych systemu plików (Np. MD-DOS), grupująca informacje o położeniu bloków pliku w obrębie strefy dyskowej. Rozmiar t.r.p. odpowiada liczbie gron bloków, a jej elementy tworzą mapę rozmieszczenia bloków plików na dysku. Na przykład jeśli w katalogu plików znajduje się wskaźnik do 123 elementu FAT, to oznacza to, że pierwszy blok danego pliku ma na dysku adres 123; jednocześnie element 123 tablicy FAT zawiera adres następnego bloku tego pliku itd., aż do miejsca, w którym umowna zawartość FAT powiadomi o końcu pliku. T.r.p. jest połączeniem koncepcji przydziału listowego i indeksowego. Systemy operacyjne dla bezpieczeństwa przechowują na dyskach kilka kopii t.r.p.

spis wyrażeń

TCP/IP

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) - stos protokołów używanych do przesyłania danych w sieci Internet, a szczególnie do obsługi sesji konwersacyjnych, przesyłania plików i poczty elektronicznej; nieoficjalny standard komunikacji sieciowej, popularny do tego stopnia, że skrót TCP/IP jest traktowany niemal jak nowe słowo.


Tuner telewizyjny

Karta rozszerzająca montowana w komputerze umożliwiająca oglądanie programu telewizyjnego na ekranie komputera. Na rynku możemy spotkać karty wewnętrzne montowane w slocie PCI lub zewnętrzne podłanczane pod gniazdo USB lub jako karty PCMCIA montowane w laptopach. Istnieją też modele tunerów zewnętrznych, które wsółpracują bezpośrednio z monitorem lub projektorem. Dodatkowo karta telewizyjna może być wyposarzona w odbiornik radiowy fal ultrakrótkich (FM) i dekoder telegazety. Lepsze modele tunerów posiadają wejścia typu S-VHS lub chinch oraz sprzętowe wspomaganie kompresji do formatu MPEG-2 co umożliwia zgrywanie analogowego sygnału z kamer lub magnetowidów i jego kompresję w locie. Tuner telewizyjny składa się z dwóch podstawowych części. Głowicy telewizyjnej takiej samej jak montowana w telewizorach. Głowica posiada standardowe wejście pod które podłanczamy antenowy przewód koncentryczny. Drugim ważnym elementem tunera jest układ scalony popularnie zwany chipem odpowiedzialny za przekształcenie analogowego sygnału na sygnał cyfrowy zrozumiały dla komputera. Najbardziej popularny chip montowanych w tunerach to 8 bitowy Fusion Conexant 878a.