A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Spis wyrażeń na literę M

  1. MBR
  2. Megabajt
  3. Menu
  4. Menu kontekstowe
  5. mp3

Megabajt

Jednostka, w której podaje się wielkość dysków twardych, dyskietek, pamięci RAM i innych komputerowych nośników danych.spis wyrażeń


MBR

MBR ( Master Boot Record ) - główny rekord rozruchowy znajdujący się na pierwszej ścieżce w pierwszym sektorze zerowego cylindra dysku twardego lub dyskietki. Ma on 512 bajtów długości i jest wyszukiwany po uruchomieniu komputera. Zawiera program, który odczytuje informacje z tablicy partycji. Znajdują się w niej podstawowe informacje o rozmiarze i wielkości partycji na dysku oraz wskaźnik do pierwszego sektora z systemem operacyjnym.spis wyrażeń


Menu kontekstowe

Lista poleceń odnoszących się do określonego obiektu. Wyświetla się gdy klikniemy na obiekt (Np ikonę), przycisk, czy wręcz pusty obszar Np:. pulpit prawym przyciskiem myszki.spis wyrażeń


Menu

W Windows, a także w napisanych do tego systemu programach przy górnej krawędzi okna znajduję się pasek zawierający listę menu. Kryje ona grupy poleceń lub ustawień programu. Dzięki nim możemy łatwo i szybko korzystać z opcji oferowanych przez aplikacjęspis wyrażeń


MP3

Rodzaj kompresji stratnej sekwencji dźwiękowych do plików o stosunkowo niewielkich rozmiarach. Średni stopień kompresji takiego pliku wynosi 1:11 przy zachowaniu dość dobrej jakości zapisywanego dźwięku.