A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Spis wyrażeń na literę S


Solaris

Oparty na systemie Unix system operacyjny firmy Sun Microsystems.

Chcesz wiedzieć więcej ?spis wyrażeń


Sterownik

(kontroler, controller) – 1. współpracujący z  jednostką centralną za pośrednictwem szyny układ elektroniczny nadzorujący pracę  urządzenia zewnętrznego. Do niektórych rodzajów s. można podłączyć więcej niż jedno urządzenie. S. zarządza pewną ilością lokalnej  pamięci buforowej i zbiorem specjalizowanych rejestrów oraz sam odpowiada za przemieszczanie danych między nadzorowanymi urządzeniami zewnętrznymi a pamięcią buforową. O wykonaniu zadania s. powiadamia jednostkę centralną za pomocą  przerwania. Konwencja nazewnicza nakazuje odnosić miano „sterownik” do elementów sprzętu, natomiast do oprogramowania sterującego pracą urządzeń (drivers) używać określenia  ”moduł sterujący” lub „moduł obsługi urządzenia”; 2. samodzielny układ komputerowy nadzorujący pracę urządzenia przemysłowego, sygnalizacji ulicznej itp.spis wyrażeń


Strona WWW

Obraz widoczny w oknie przeglądarki stron WWW. Połączenie tekstu, grafiki, animacji i dźwięku zapisane w postaci kodu HTML i przechowywane na serwerze WWW. Strony WWW znajdziemy w Internecie. Każda strona posiada swój adres, który identyfikuje ją w sieci. spis wyrażeń


System operacyjny

Główny program w komputerze. Przyjmuje on polecenia użytkownika, wykonuje wszystkie inne programy i nadzoruje ich działanie.spis wyrażeń


SCSI

Skrót od angielskiego - Small Computer System Interface. Sposób podłączenia różnych urządzeń takich jak dyski twarde, napędy taśmowe, CD-ROM do komputera. Wyróżnia się szybkim przesyłem danych.spis wyrażeń


shareware

Program, który można otrzymać i rozpowszechniać za darmo. Korzystanie z niego jest już jednak obwarowane pewnymi zasadami. Jeżeli po upływie okresu testowego (często 30 - dniowego) użytkownik zdecyduje się zatrzymać aplikację, powinien zapłacić jej autorowi. Kiedy pewne funkcje programów shareware są zablokowane i  dopiero po rejestracji możliwe jest ich uruchomienie.spis wyrażeń


System plików

Struktura złożona z sektorów startowych, plików i folderów, pozwalająca na przechowywanie danych oraz zarządzająca nimi.

System plików umożliwia min.

  • śledzenie fizycznej lokalizacji zbiorów
  • wykrywanie błędnych sektorów
  • monitorowanie wolnego i zajętego miejsca na dysku

Do najpopularniejszych systemów plików należą:

  • FAT 16 - zastosowany w MS-DOS, Windows 95, Windows 98
  • FAT 32 - Windows 95 Windows 98
  • NTFS - Windows 2000, Windows XP
  • EXT2 - Linux
  • EXT3 - Linux
  • BeFileSystem - BeOS
spis wyrażeń

System wielozadaniowy

System wielozadaniowy (multiprogramming system) - system komputerowy, którego sprzęt umożliwia jednoczesne, bezpieczne wykonywania wielu programów oraz system operacyjny wykorzystujący te właściwości sprzętu. W przypadku systemu jednoprocesorowego jednoczesność osiąga się za pomocą podziału czasu, w systemach wieloprocesorowych jednoczesność wykonywania wielu programów może być rzeczywista. Przez wykonywanie bezpieczne rozumie się sprzętową ochronę procesów s.w. przed wzajemnymi zaburzeniami. spis wyrażeń


Sektor dysku

Najmniejszy ciągły obszar na dysku adresowalny za pomocą pojedynczej operacji, wycinek ścieżki, najczęściej o długości 512 B.

spis wyrażeń

SPX/IPX

(Internet Packet Exchange/Sequential Packet Exchange) stos protokołów sieciowych firmy Novell, użytkowany w różnorodnych sieciach lokalnych, od PC LAN do sieci branżowych (enterprice LANs); jest implementacją protokołów XNS (Xerox Network Service) warstwy transportu i sieciowej. Protokół IPX jest zawodny, typu send and pray (wyślij i módl się, żeby doszło). Protokół SPX jest niezawodny, realizuje usługi warstwy transportu. Stos IPX/SPX jest dostępny w środowiskach i systemach: NetWare, MS-DOS, Windows, Windows NT i 95, OS/2, Unixware i NLM.

spis wyrażeń