A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Spis wyrażeń na literę B

  1. Bajt
  2. BeOS
  3. BIOS
  4. Bitrate
  5. BootLoader
  6. bluetooth

BeOS

System operacyjny przeznaczony dla komputerów typu PC. Odznacza się dużą niezawodnością i stabilnością oraz małymi wymaganiami sprzętowymi.

Chcesz wiedzieć więcej - BeOSspis wyrażeń

BIOS

podstawowy system wejścia-wyjścia, Basic Input/Output System) – bezpośrednio związana z obsługą typowych urządzeń wejścia-wyjścia (klawiatura, monitor, dyski) część systemu operacyjnego MS-DOS, przechowywana w pamięci  ROM; zbiór podstawowych  modułów sterujących urządzeń  komputerów typu IBM PC. Korzystanie z procedur BIOS ułatwia przenośność oprogramowania między komputerami PC. Kontakt z oprogramowaniem BIOS w celu przestrojenia jego parametrów uzyskuje się przez przytrzymywanie klawisza  D e l  w czasie rozruchu systemu operacyjnego komputera typu IBM PC.spis wyrażeń

Bajt

bajt (B, byte) jednostka informacji; złożona z ośmiu (najczęściej) bitów porcja informacji; b. może być samodzielnie adresowanym elementem pamięci komputera ( komórka). B. reprezentuje jeden z 28 = 256 różnych ciągów bitów, jego rozmiar dobrano tak, aby wystarczył do zapamiętania każdego znaku pupularnych kodów, np. kodu ASCII. B. jest przeto często utożsamiany ze znakiem. W b. i ich wielokrotnościach (KB, MB, GB) określa się pojemności pamięci komputerowych. Zob. też miary informatyczne, bit, diada, półbajt, oktet, Unicode.

kilobajt (KB, kilobyte) porcja informacji (jednostka pojemności pamięci) równa 2 do potęgi 10 = 1024 bajty.

 

Miary informatyczne
A. Jednostki pojemności pamięci (objętości informacji)
b bit (bit) 0 albo 1
Kb kilobit (kilobit, Kbit) 1 Kb = 1024 b
Mb megabit (megabit, Mbit) 1 Mb = 1024 Kb
Gb gigabit (gigabit, Gbit) 1 Gb = 1024 Mb
Tb terabit (terabit, Tbit) 1 Tb = 1024 Gb

B bajt (byte) z reguły 8 bitów
KB kilobajt (kilobyte) 1 KB = 1024 B
MB megabajt (megabyte) 1 MB = 1024 KB
GB gigabajt (gigabyte) 1 GB = 1024 MB
TB terabajt (terabyte) 1 TB = 1024 GB

Bitrate

Współczynnik informujący, ile bitów danych zostało użytych do zapisania filmu lub dźwięku trwającego jednostkę czasu. Bitrate określa jakość danych. Im większe birate tym lepsza jakość kompresowanego materiału. Przeważnie bitrate wyrażone jest w kilobitach na sekundę ( kbps )

BootLoader

program ładujący (ładowacz, loader) część systemu operacyjnego odpowiedzialna za ładowanie programów binarnych lub ich części z pamięci zewnętrznej do pamięci operacyjnej. Zazwyczaj czynność ładowania jest powodowana automatycznie przez systemowe p o l e c e n i e w y k o n a n i a p r o g r a m u, które polega na przekazaniu nazwy programu lub odniesieniu się do ikony programu. W starszych systemach operacyjnych żądanie uruchomienia p.ł. wyodrębniano jako osobne polecenie, Np. o nazwie LOAD. P.ł. może rozmieszczać elementy ładowanego programu w pamięci operacyjnej, a w szczególności dokonywać rezerwacji miejsca na tablice, w przypadku gdy program był przechowywany na dysku z kompresją tablic i innych struktur danych o nie nadanych wartościach początkowych (niezainicjowanych).spis wyrażeń

Bluetooth

 (ang. "sinozęby" lub "błękitny kieł", czyt. blutuf) jest standardem opisanym w specyfikacji IEEE 802.15.1. Jest to technologia bezprzewodowej komunikacji pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak klawiatura, komputer, laptop, palmtop, telefon komórkowy i wieloma innymi. Specyfikacja informuje o zasięgu około 10 m, choć w praktyce, w otwartym terenie, może on wynieść nawet do 200 m. Używa fal radiowych w paśmie ISM 2,4 GHz. Urządzenie umożliwiające wykorzystanie tej technologii to Bluetooth Adapter.

objaśnienie hasła zaczerpnięte ze strony www.wikipedia.pl

spis wyrażeń